Årsberetning og referat fra generalforsamling

Formandsberetning – Coding Pirates Kolding:
Coding Pirates Kolding kører lige nu på 6. sæson for Skanderup, og (4). sæson for Kolding Bibliotek, der tidligere har hørt under Nicolai-komplekset. Vi har altså eksisteret i 3 år og givet ca. 200 børn og unge mulighed for at arbejde kreativt og innovativt ud fra en eksperimenterende og nysgerrig tilgang til teknologi. Det er både børnenes og de unges nysgerrige tilgang til teknologi, som driver mig som formand til at fortsætte med klubarbejdet. At kunne give børn og unge en mulighed i en teknologisk læringskontekst, der ikke er bundet op på målsætninger og styringer, er ganske enkelt fantastisk.

I 4 år har jeg arbejdet med Coding Pirates, først et halvt år som studerende i Århus, herefter et halvt år med opbygning af Kolding-afdelingen og til sidst 3 år i Kolding. Personligt har klubarbejdet givet mig indsigt i og forståelse for frivilligt arbejde, og hvor stor en betydning det har for andre mennesker. Her tænker jeg særligt på den følelse jeg personligt oplever uge efter uge i min egen afdeling. Når børn udtrykker, at de hellere vil gå i min klub, end at tage i svømmehallen i en weekend, så vokser min motivation. Ud over at give børn en ugentlig sjov og kreativ it-klubaften, giver Coding Pirates også børnene en bedre forståelse for fremtiden. Børn, der er drevet af nysgerrighed, og som leger undersøgende med teknologi, bliver fremtidens børn.

I året der er gået, er der sket et par store ting. Tilbage i april 18 deltog børnene fra Kolding midtby i robotturnering på Danfoss Universe, i august 18 deltog Skanderup-afdelingen på Kolding Kulturnat med et stort Tech-Center og i oktober 18 havde vi arrangement på Kolding Bibliotek i forbindelse med Industriens Uge, og sidst deltog Biblioteksafdelingen på sidste års Game Jam i Århus, hvor Sverre og hans hold vandt prisen for bedste kodet spil på 24-timer. Ud over de nævnte arrangementer, blev der startet nye samarbejde op med andre aktører, som forventes at blive til events i løbet af 2019/20 eller året efter.

Den 2. marts 2019 stoppede mit virke som hovedbestyrelsesmedlem i Coding Pirates Danmark. Ud af de 12 måneder, var de knap 7 måneder som kasserer i hovedbestyrelsen, og 5 måneder som ordinært medlem. I bestyrelsen var jeg med til at sætte mit præg på, hvor jeg så Coding Pirates Danmark skulle bevæge sig hen.

Coding Pirates Danmark opererer med et årligt budget på 4 millioner om året, og da jeg trådte til som kasserer, afspejlede regnskabet at ca. 100.000 kom helt konkret ud til afdelingerne og de frivillige. Det var jeg ganske enkelt målløs over at se. Derfor fik jeg før sommerferien i 18 blandt andet gennemført ”Eventpuljen”, der gav mindre afdelinger som vores i Kolding mulighed for at få fat i nogle økonomiske midler til events. Pengene brugte vi i afdelingen på 2 robotarme, der blevet testet godt med. Da jeg forlod posten som kasserer, var beløbet over 350.000, altså en væsentlig forøgelse af posten med penge, der kunne nå ud og gøre en konkret forskel for afdelinger og frivillige. Desværre gik det efterfølgende i stå herfra og jeg valgte grundet uenighed med hovedbestyrelsen, herunder særligt Louise Overgaard, vores formand, at gå inaktivt i CP-HB fra juleferien og frem til 2. marts, hvor generalforsamlingen fandt sted.

Når jeg nævner min rolle i CP Danmarks hovedbestyrelsen i vores lokale årsberetning, så skyldes det at flere ting har udviklet sig på nationalt plan, som jeg også mener har betydning for os på lokalt plan, og som jeg mener, der skal tages stilling til i det kommende år.

Som lokal leder af Coding Pirates Kolding kan jeg ikke påstå at have nogen gavn af hverken HB eller sekretariatet. Vi driver vores egen klub, og vi gør det efter vores egne bedste vilkår – det kan og skal hverken HB eller sekretariatet blande sig i. Jeg vil her nævne et par punkter, som jeg har været dybt uenige med CP-hovedbestyrelse omkring:

 • Synligheden i lokalforeningerne – Hvem er Coding Pirates overhovedet? (HB vil ikke fremhæve det)
 • Indførelse af et medlemsmagasin med de gode historier og oplevelser (HB ønsker det ikke)
 • Piratskibet og konceptet – de frivillige arbejder for sekretariatet (det er forkert!)
 • Sekretariatets placering (og formålet med placeringen)
 • Sekretariatet som en selvstændig enhed, der ikke må påduttes opgaver uden formandens (Louise Overgaard) godkendelse (forkert ledelsesstil – sekretariatet bør være for os alle).
 • Kommunikationen
  • Debatter på Facebook tages ikke alvorligt i hovedbestyrelsen – men lytter ikke til frivillige: F.eks. debatten om betalingssystemet – men også andre lignende små-opgaver, er ikke noget sekretariatet tager alvorligt – de lytter ikke ret godt til frivillige.
  • Brug af Facebook og Slack. Langt de fleste frivillige navigerer ikke i Slack – specielt ikke i små afdelinger, som jeg gætter på udgør 50% af afdelingerne.
 • Konflikt omkring robotturnering på Danfoss Universe (HB forblev passiv på området).
 • Græsrodsbevægelse kontra en politiske bevægelse – Coding Pirates rummer mennesker med karakter af begge arter, og det giver konflikt. Man vil ikke tage stilling til udfordringen i HB.
 • ”Adfærdsregler” for opførsel i en klub – skrevet af sekretariatet, som ikke kommer i en klubberne.
 • Formanden, Louise Overgaard mener vi skal derhen, hvor alle skal betale kontingent, for at være frivillig en afdeling – det vil betyde direkte lukning for vores Skanderup afdeling.
 • Manglende inddragelse af almindelige frivillige i HB-arbejdet, herunder HB-møderne.

De nævnte punkter er en række af de punkter, som jeg brugte ualmindeligt meget tid på at diskutere online med andre pirater fra andre afdelinger. Så meget tid, at det var begyndt at gå ud over mit privatliv og min livsglæde – og derfor måtte jeg trække stikket.

Nu står vi så her – og der er ikke sket ændringer siden landsmødet. Jeg har lige siden været i tænkeboks over, hvordan jeg skal navigere og fortsætte min rolle i Coding Pirates regi.

Den samme konklusion kommer altid tilbage til mig. Kan jeg gøre en forskel for børn og unge – give dem en klubaften, som de glæder sig til uge efter uge, så skal et bureaukrati ikke ødelægge min glæde i at udføre lokalt arbejde. Derfor fortsætter jeg med Coding Pirates Kolding under de rammer vi kender nu – og med betingelse af, at CP HB og sekretariatet ikke pådutter os at arbejde for dem eller stiller vilkår hvor vi skal ændre adfærd. Skulle det vise sig, at der sker yderligere markante ændringer på nationalt plan, vil jeg trække mig fra CP-arbejdet komplet, og formentligt starte en alternativ forening i Kolding for IT-engagerede børn og unge. Jeg håber dog ikke vi når dertil.

Og så tilbage på sporet i årsberetningen.

Jeg er og har altid været helt vild med Coding Pirates – konceptet er fantastisk!

I alle årene har jeg oplevet børn og uge storhygge. Det er en kæmpe fornøjelse at arbejde med både børn og unge, og jeg er helt tosset med det – derfor vil jeg selvfølgelig fortsætte i mange år med at bygge de rammer, hvor man kan give dem de muligheder, som rummer så unikt et fællesskab.

Jeg oplever børn og unge, der uanset alder, baggrund mv hjælper og lærer af hinanden på fantastisk vis.

Som afslutning på min årsberetning vil jeg sige, at Coding Pirates frivillige gør et helt unikt arbejde. Det er jer, der i fællesskab skaber de gode klubaftener. Uden jer frivillige, havde vi ikke klubberne. Til jer frivillige skal i vide, at i er med til at skabe et unikt fællesskab. Vi er med til at præge den teknologiske dannelse af børn og unge i Danmark med afsæt i nysgerrighed, kreativitet og leg. Og ikke mindst, er vi med til at give børnene unikke vilkår for at bidrage til Danmarks digitale udvikling. Lad os samtidigt glæde os over, at den teknologiske udvikling nu bliver taget alvorligt i Danmark.

Tak for et spændende år.

Formand, Coding Pirates Kolding
Jens Andersen Mølgaard

Vedhæftede filer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *